อนุทิน 15175 - Tassanee

  ติดต่อ

นโยบายของโรงเรียนได้ให้ครูทุกคนออกเยี่ยมบ้านนักเรียน   และชั้น  ม.๕/๒  ครูหน่องก็ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนเราจะได้คุ้นเคยและรู้จักเด็กและผู้ปกครองมากกว่านี้  เด็กก็จะได้เห็นว่าครูก็มีความตั้งใจที่จะดูแลและเอาใจใส่ต่อเด็ก  และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือ  ครูและผู้ปกครองจะได้นำปัญหาที่ได้เกิดขึ้นกับเด็กมาให้ผู้ปกครองได้ทราบและช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น    

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)