อนุทิน 151744 - อาจารย์ต้น

to be thankful = รู้สึกขอบคุณ หรือรู้สึกสำนึกในบุญคุณ

จาก Kandowriting

เขียน 14 May 2017 @ 18:59 ()


ความเห็น (0)