อนุทิน 151737 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๓๑๐ |

"Coaching and Mentoring"

วันนี้คณะฯ มีสัมมนา Coaching and Mentoring
แต่ไม่ได้ไป


แต่มาดูที่ youtube ของจุฬาฯ แทน ;)...

เขียน 14 May 2017 @ 12:58 ()

คำสำคัญ (Tags) #Coaching and Mentoringความเห็น (0)