อนุทิน 151722 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๓๐๔ |

"เคลียร์เอกสาร"

ปฏิบัติการเคลียร์เอกสารทิ้ง ดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่อง
รอบแรก ... เคลียร์เอกสารที่คิดว่าจะไม่ใช้แล้วและล้าสมัย
รอบสอง ... นำเอกสารที่คัดไว้ตั้งแต่รอบแรก มาจัดหมวดหมู่อีกรอบ
เพื่อความสะดวกในค้นหาและใช้งานต่อไป
สองสามวันนี้นำไปชั่งกิโลขายทุกวัน

กระดาษขาว กิโลละ ๖.๕๐ บาท
เศษกระดาษ กิโลละ ๓ บาท

ซึ่งราคากำลังขึ้น ;)...

เขียน 13 May 2017 @ 01:07 ()

คำสำคัญ (Tags) #ขายกระดาษ#เคลียร์เอกสารความเห็น (0)