อนุทิน 151719 - prayat duangmala

วันนี้งานเข้า หลายวันไม่ได้เปิดหน้า gtk. เหมือนขาดอะไรไปอย่าง ไม่ได้อ่าน อนุทินของกัลยาณมิตร ก็คิดถีงพูดตรงๆ ครับ

เขียน 12 May 2017 @ 19:42 ()

คำสำคัญ (Tags) #changchueng-phingความเห็น (0)