อนุทิน 151717 - ต้นโมกข์

to be excited = ตื่นเต้นดีใจ

I'm excited = ฉันตื่นเต้น

He was excited = เขารู้สึกตื่นเต้น

จาก KandoWriting

เขียน 12 May 2017 @ 18:33 () แก้ไข 12 May 2017 @ 19:35, ()


ความเห็น (0)