อนุทิน 151701 - ต้นโมกข์

ผมตีความคำว่าวิสาขบูชา ที่บอกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานว่า เกิดขึ้นในวันที่ตรัสรู้นันเอง กล่าวคือ เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว จึงเกิดเป็นพุทธะ และปรินิพพานจากความเป็นปุถุชนนั่นเอง

สรุปว่า การรู้เป็นเหตุให้เกิดทุกสิ่งครับ 555+

เขียน 10 May 2017 @ 11:49 ()


ความเห็น (0)