อนุทิน 151666 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้คือ

Practical DevOps

สามารถดาวน์โหลดได้ ที่นี่

ก่อนหน้านี้ไปไม่นานเท่าไหร่ การให้บริการซอฟต์แวร์ผ่านอินเตอร์เน็ต จะมีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องหลายฝ่าย และ หน้าที่ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ และการเอาซอฟต์แวร์มาให้บริการนั้น ก็จะแยกฝ่ายกันอย่างชัดเจน ลักษณะงานเช่นนั้นเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) และ ผู้นำซอฟต์แวร์นั้นมาให้บริการ (System Operator) เริ่มกลายเป็นฝ่ายเดียวกัน เพื่อให้บริการเหล่านั้น เข้าถึงผู้ใช้งานเร็วขึ้น ไม่จำเป็นจะต้องวงรอบของการพัฒนาและนำไปใช้อีกต่อไป DevOps ก็เลยเกิดขึ้น

เขียน 06 May 2017 @ 09:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #practical#PacktPub Free-Learning Ebook#DevOpsความเห็น (0)