อนุทิน 151649 - พีรวัศ กี่ศิริ

๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ผมและคณะเดินทางมาถึงอำเภอลี้ จังหวัดลำพูนเป็นครั้งที่สองในระเวลาห่างกันเพียงหนึ่งเดือน เพื่อมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนมัธยมประจำอำเภอลี้ -- โรงเรียนเวียงเจดีย์

ลี้เป็นอำเภอที่มีพื้นที่กว้างใหญ่เกือบครึ่งหนึ่งของจังหวัดลำพูน ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินและแหล่งน้ำมีความเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ปลูกลำใยได้ดีที่สุดของประเทศไทย (หากผิดพลาดขออภัยด้วย ตามข้อมูลที่รับฟังมา น่าจะกล่าวได้เช่นนั้น)

ลี้เป็นดินแดนที่เป็นถิ่นกำเนิดของอริยสงฆ์ถึงสามองค์ ได้แก่ ครูบาเจ้าศรีวิชัย แห่งวัดบ้านปาง (องค์กลางในภาพ) องค์ซ้ายของครูบาศรีวิชัย คือ ครูบาเจ้าอภิชัย หรือครูบาขาวปี วัดพระพุทธบาทผาหนาม และครูบาเจ้าชัยยะวงศาพัฒนา วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

อนุสาวรีย์สามครูบา ก่อสร้างยังไม่เรียบร้อยดีนัก แต่ยามค่ำคืนที่สงัด อากาศไม่ร้อนเช่นกลางวัน ก็เหมาะที่จะได้ไปคุกเข่าสักการะและเหมาะอย่างยิ่งที่จะนำเอา HuaweiP9 ขึ้นมาวางบนขาตั้งกล้องอีกครั้งหนึ่งในเวลาเช่นนี้ พร้อมกับขอบุญบารมีท่านให้งานเพื่อการศึกษา เพื่อเยาวชน เพื่อครู ของโรงเรียนเวียงเจดีย์ในวันที่ ๔-๕ ได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

พีรวัศ กี่ศิริ

เขียน 04 May 2017 @ 00:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #ลำพูน#อำเภอลี้#โรงเรียนเวียงเจดีย์ความเห็น (0)