อนุทิน 151565 - ต้นโมกข์

ความแตกต่างระหว่างคำ

1. lose อ่านว่า ลู้ส แปลว่า สูญ หาย หมดสิ้น ตาย หลงทาง กัน

2. loose อ่านว่า ลู้ซ แปลว่า หลวม หลุด ปล่อย ปล่อยปละละเลย

โปรดสังเกตว่า คำนี้ออกเสียงต่างกันนะครับ

………………….

เขียน 29 Apr 2017 @ 07:04 ()


ความเห็น (0)