อนุทิน 151558 - นาย ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้ คือ

Practical Digital Forensics

เป็นหนังสือเกี่ยวกับ กระบวนการ, เทคนิค, เครื่องมือของ นิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอล ซึ่งในทางปฏิบัติสำหรับตอนนี้แล้ว น่าจะจำกัดอยู่ที่ ข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ มากกว่า (เพราะ ดิจิตอล อาจจะรวมไปถึงระบบดิจิตอลอิเลคทรอนิคส์และฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์) นิติวิทยาศาสตร์ดิจิตอลคืออะไร ขอใช้ link ของ ThaiCert [1] สำหรับการอธิบาย ส่วน “หนังสือฟรีของ PacktPub วันนี้” คืออะไร ขอใช้บันทึกนี้ [2] สำหรับอธิบาย ก็แล้วกันครับ เพื่อไม่ให้อนุทินยาวเกิน จนต้องย้ายไปเป็นบันทึกอีก -_-“

[1] https://www.thaicert.or.th/papers/general/2013/pa2013ge012.html [2] https://www.gotoknow.org/posts/628023

เขียน 28 Apr 2017 @ 09:11 () แก้ไข 16 May 2017 @ 08:35, ()


ความเห็น (0)