อนุทิน 151551 - พิจาริน สมบูรณกุล

ข้อมูลจากฝั่งวิชาการ : ทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐาน ไม่อันตราย ได้รับรางวัลคุณภาพ

ข้อมูลจากพื้นที่: ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพแต่ไม่มีหน่วยงานไหนช่วยหาสาเหตุหรือยืนยันสาเหตุที่แน่ชัด

คำถามสะท้อนคิด: ทุกวันนี้ทำเพื่อผลงานหรือเพื่อการพัฒนาช่วยเหลือผู้อื่น

"ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมยุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง"

เขียน 27 Apr 2017 @ 23:45 ()

คำสำคัญ (Tags) #ข้อคิดจากชุมชน#ฝากถึงนักวิชาการความเห็น (0)