อนุทิน 151537 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๖๗ |

“..."

"บุรุษคบคนเลว ย่อมเลวลง
คบคนที่เสมอกัน ย่อมไม่เสื่อมในกาลไหน ๆ
คบคนที่สูงกว่า ย่อมพลันเด่นขึ้น
ฉะนั้น จึงควรคบคนที่สูงกว่าตน ดังนี้"

(๒๐/๔๖๕)

เขียน 26 Apr 2017 @ 23:46 ()

คำสำคัญ (Tags) #ธรรมะ#การคบคนความเห็น (0)