อนุทิน 151495 - ต้นโมกข์

บทที่ 2 ผู้ปกครอง กับ ผู้ถูกปกครอง จากปรัชญาสังคมและการเมือง ของอาจารย์สมภาร พรมทา (ต่อ)

แนวคิดที่ 1 มีเนื้อหาว่า สังคมการเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเทศ หรือรัฐ หรืออะไรก็ตามที่ปัจเจกบุคคลหรือคนแต่ละคนมาอยู่ร่วมกันเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง แต่จำเป็นต้องมาอยู่ร่วมกัน เพราะหากอยู่เดียวดายจะเสียผลประโยชน์ของตน เช่น ความปลอดภัย การทำมาหากิน ดังนั้น คนแต่ละคนต่างต้องทำสัญญา เพื่อกำจัดสัญชาตญาณบางส่วนทิ้งไป คนพวกนี้จึงกำหนดกฎเกณฑ์ในการเลือกผู้ปกครอง และเชื่อฟังผู้ปกครอง แต่ถ้าหากผู้ปกครองทำผิดสัญญา ที่ไม่สามารถทำให้ผู้ถูกปกครองได้ประโยชน์ส่วนตนแล้วไซร้ ผู้ถูกปกคอรงก็มีสิทธิล้มผู้ปกครองของตนเองได้

...........................

เขียน 22 Apr 2017 @ 09:51 ()


ความเห็น (0)