อนุทิน 151486 - ต้นโมกข์

บทที่ 2 ผู้ปกครอง กับ ผู้ถูกปกครอง จากปรัชญาสังคมและการเมือง ของอาจารย์สมภาร พรมทา

ในแนวคิดทางการเมืองนั้น จะบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง กับผู้ถูกปกครองเสมอ เช่นจะมองว่าผู้ปกครองมีอำนาจขอบเขตแค่ไหน และอะไรบ้างที่ผู้ปกครองควรจะทำ เนื่องจากระบบการคิดทางการเมืองมีหลายระบบ อย่างไรก็ตาม หากเราจะสรุปแล้วจะมีอยู่ 2 ระบบ 1. จะมองว่าปัจเจกบุคคลแต่ละคนทำสัญญาร่วมกับผู้ปกครอง 2. จะมองว่าปัจเจกบุคคลไม่สำคัญแต่สังคมหรือประเทศสำคัญกว่า เราจะเริ่มต้นจากระบบแรกก่อน และระบบที่ 2 ต่อไป

………………

เขียน 21 Apr 2017 @ 18:50 ()


ความเห็น (0)