อนุทิน 151484 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

English Idiom = สำนวนภาษาอังกฤษ

Strike while the iron is hot = จงตีต้อนเตารีดยังร้อน หรือ น้ำขึ้นให้รีบตัก แปลเป็นไทยว่า เมื่อมีโอกาสดีที่ผ่านเข้ามา ให้รีบฉวยโอกาสอันนี้และเก็บเกี่ยวผลประโยชน์อย่างเต็มที่ ก่อนที่ช่วงเวลาดีๆนี้จะผ่านไป

.....................

  เขียน:  

ความเห็น (0)