อนุทิน 151482 - ต้นโมกข์

บทที่ 1 สังคมการเมืองคืออะไร จากปรัชญาสังคมและการเมือง ของอาจารย์สมภาร พรมทา

แรกเริ่มเดิมที มนุษย์ก็ไม่ต่างอะไรกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ กล่าวคือใช้กำลังเป็นหลักในการอยู่ร่วมกัน คนไหนแข็งแรงกว่าย่อมมีชัยเหนือคนอื่นๆทั้งหมด เราเรียกการใช้กำลังนั้นว่าสัญชาตญาณ แต่มนุษย์มีวัฒนธรรมมีสติปัญญาที่ยิ่งกว่าสัตว์อื่นๆ การอยู่แยกกันทำให้คนสูญเสียบางอย่าง เช่นความปลอดภัย คนจึงเก็บกดสัญชาตญาณ และเริ่มจับกลุ่มรวมกันเป็นสังคม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทำให้คนรู้จักภาษา และใช้ภาษาแลกเปลี่ยนความคิด อารยธรรมเกิดได้ เพราะคนอยู่ร่วมกันเป็นสังคม การอยู่ร่วมกันเป็นสังคมทำให้คนเอาชนะสิ่งมีชีวิตอื่นๆในโลก (ถามว่าการที่ผึ้งสร้างรัง เกิดจากสัญชาตญาณ รังของผึ้งไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่บ้านของคนเปลี่ยนไปตามสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศ)

เมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ก็ต้องมีกฎเกณฑ์บางอย่างในการอยู่ร่วมกัน เช่นมีกฎเกณฑ์ว่าหากตกลงปลงใจอยู่ ณ ที่ใด บุคคลทั้งหลายย่อมมาขโมยของของคนที่อยู่นั้นมิได้ กฎเกณฑ์หรือกฎหมายคือกติกาที่ตราขึ้นเพื่อบอกทุกคนในสังคมว่าสิ่งใดทำได้และสิ่งใดทำไม่ได้ และหากมีการผิดกฎเกณฑ์ ย่อมมีการลงโทษตามมา กติกาต่างๆย่อมขึ้นอยู่กับระบอบการเมืองการปกครอง กล่าวได้อีกอย่างหนึ่งว่าสังคมการเมืองใดต้องมีทั้งผู้ปกครองและผู้ถูกปกครอง และคำศัพท์ต่างๆต้องขึ้นอยู่กับระบอบการเมืองการปกครอง เมื่อเราโต้เถียงกันในสังคม เราจำเป็นที่จะต้องดูว่าระบอบการเมืองการปกครองนั้นเป็นอย่างไร เช่นนาย ก. ทำงานในประเทศหนึ่ง ซึ่งแห้งแล้ง เป็นประเทศที่เป็นประชาธิปไตย กับ นาย ข. ทำงานอีกประเทศหนึ่ง ซึ่งสมบูรณ์ เป็นประเทศคอมมิวนิสต์ เราไม่สามารถจะบอกได้ว่าทั้ง 2 ประเทศนั้นมีความยุติธรรมหรือไม่ แต่หากทั้งนาย ก. และนาย ข. อยู่ประเทศเดียวกัน เราจึงสามารถโต้เถียงกันเรื่องยุติธรรมได้

เขียน 21 Apr 2017 @ 16:38 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กำลังเรียนเรื่องสังคม การเมือง การปกครองจากอนุทินอาจารย์ ขอบคุณค่ะ