อนุทิน 151468 - ต้นโมกข์

ช่วงนี้รื้อหนังสือเก่าๆขึ้นมาอ่านใหม่ สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนหมุด วันนี้อ่านหนังสือปรัชญาสังคมและการเมืองของอาจารย์สมภาร พรมทา

ในบทนำแกเสนอว่าปรัชญาสังคมและการเมืองว่าด้วยเรื่องอะไร แกเสนอว่าเมื่อนักปรัชญาคนหนึ่งตอบถึงรูปแบบหรือโครงสร้างที่ต่อไปนี้จะดีที่สุดในการจัดการอยู่ร่วมกัน พร้อมกับให้เหตุผล จะเรียกนักปรัชญาคนนี้ว่านักปรัชญาการเมือง

แต่หากนักปรัชญาคนนี้ไม่หยุดอยู่แค่โครงสร้างหรือรูปแบบ กลับเสนอถึง ความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลและรัฐ เราจะเรียกนักปรัชญากลุ่มนี้ว่านักปรัชญาสังคม

อย่างไรก็ตามในความเป็นจริงเมื่อนักปรัชญาพูดถึงโครงสร้างแล้ว มักจะพูดถึงความสัมพันธ์ไว้ด้วย หรือหากพูดถึงความสัมพันธ์แล้ว ก็มักจะพูดถึงโครงสร้างไว้ด้วย ดังนั้นเราจึงเรียกนักปรัชญากลุ่มนั้นว่านักปรัชญาสังคมและการเมือง

เขียน 19 Apr 2017 @ 18:58 ()


ความเห็น (0)