อนุทิน 151467 - ต้นโมกข์

จะเลือกอันไหนกันดีระหว่าง

ปรัชญา หรือ คำถามที่อาจไม่มีคำตอบ

กับ

ศาสนา หรือ คำตอบที่ไม่อาจจะมีคำถาม!

#freePai and the lèse majesté suspect !

………………..

เขียน 19 Apr 2017 @ 18:45 () แก้ไข 21 Apr 2017 @ 16:33, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

บางคนว่าศาสนาเป็นปรัชญา ??