อนุทิน 151447 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๔๔ |

“..."

"... เพราะการอ่านช่วยให้คิดวิเคราะห์ หรือ
เปิดมุมมองใหม่ ๆ ในการมอง หรือ
วิพากษ์สังคมได้ ..."

ปกรณ์ นิลประพันธ์
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

โพสต์ทูเดย์
๑๕ เมษา ๖๐เขียน 17 Apr 2017 @ 23:21 () แก้ไข 17 Apr 2017 @ 23:22, ()

คำสำคัญ (Tags) #การอ่าน#ปกรณ์ นิลประพันธ์ความเห็น (0)