อนุทิน 15144 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ตื่นมาแล้วก็อดนึกถึงคำพูดของอาจารย์ที่วิทยาเขตปัตตานีไม่ได้ วิทยาเขตหาดใหญ่ที่เราอยู่กันสบายๆ อย่างนี้ ถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นที่วิทยาเขตปัตตานีเราก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน

เขียน 13 Jul 2008 @ 08:19 ()


ความเห็น (0)