อนุทิน 151410 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๓๑ |

“..."

โพสทวิตเตอร์
ด่าคนอื่น
โทษสูงสุด คุก ๒ ปี ปรับ ๒ แสน

ประมวลกฏหมายอาญา มาตรา ๓๒๘

มาตรา ๓๒๘ ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

เขียน 14 Apr 2017 @ 23:04 ()

คำสำคัญ (Tags) #กฎหมาย#โพสต์ทวิตเตอร์ความเห็น (0)