อนุทิน 151400 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๒๗ |

“ราชบัณฑิตยสถานลดราคา"

พจนานุกรมศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๔ (แก้ไขเพิ่มเติม) ... จาก ๓๐๐.- เหลือ ๑๒๐.-
ราชวงศ์แห่งมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ : กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ... จาก ๔๐๐.- เหลือ ๑๖๐.-
พจนานุกรมศัพท์วรรณกรรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน ... จาก ๒๕๐.- เหลือ ๑๐๐.-
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๕ (แก้ไขเพิ่มเติม) ... จาก ๕๐๐.- เหลือ ๒๐๐.-
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม ๒ อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ... จาก ๔๐๐.- เหลือ ๑๖๐.-
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม ๓ อักษร E-G ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ... จาก ๔๐๐.- เหลือ ๑๖๐.-
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากล : อเมริกา เล่ม ๑ อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ... จาก ๒๕๐.- เหลือ ๑๐๐.-
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๑ อักษร A-B ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (แก้ไขเพิ่มเติม) ... จาก ๓๐๐.- เหลือ ๑๒๐.-
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๒ อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๓ ... จาก ๓๐๐.- เหลือ ๑๒๐.-
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : ยุโรป เล่ม ๓ อักษร E-G ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๒ ... จาก ๓๒๐.- เหลือ ๑๒๘.-

เขียน 13 Apr 2017 @ 14:20 () แก้ไข 13 Apr 2017 @ 14:21, ()

คำสำคัญ (Tags) #พจนานุกรม#ราชบัณฑิตยสถานความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ทุกที่หรือเปล่าครับอาจารย์อยากมีไว้ให้บุตรหลานได้ศึกษาต่อไป

เขียนเมื่อ 

มิได้ครับ ที่ร้านหนังสือประจำของผมที่เชียงใหม่ แล้วตอนนี้หมดเวลาแล้วครับผม ;)...