อนุทิน 151368 - พ.แจ่มจำรัส

วันนี้งานลุล่วงไปได้ในระดับหนึ่ง แม้จะไม่สำเร็จทันตามรอบวัน แต่ก็มีแนวโน้มที่พอจะเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ในระหว่างวันความเครียดถามหา

การวิ่งตามความสำเร็จ ความตั้งใจ ความคาดหวัง แล้วพอผิดหวัง ไม่เป็นอย่างที่เป็น เป็นเหตุให้เครียด

การนิ่งเงียบ หายใจเข้าออกยาวๆ

หยุด แล้วนึกถึงคำสอน ที่ว่า อย่าบ้าไปกับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์แบบไม่มีจริง

ผ่อนคลายลงได้บ้างหนอ

เขียน 10 Apr 2017 @ 20:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเครียด#ความสมบูรณ์แบบความเห็น (0)