อนุทิน 151360 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๑๒ |

“หนังสือลดราคา"

พจนานุกรม "ศัพท์เทคโนโลยีทางภาพ" ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ... 350.- เหลือ 140.-
คู่มือระบบเขียน "ภาษาเลอเวือะ" อักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสภา ... 100.- เหลือ 40.-
ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พิมพ์ครั้งที่ ๑ (แก้ไขเพิ่มเติม) ... 100.- เหลือ 40.-

การสอนอ่านเบื้องต้น โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประทิน มหาขันธ์ ... 63.- เหลือ 37.50.-
เวียดนาม เที่ยวเอาเรื่อง โดย วุฒิ เลิศสุขประเสริฐ และ สุทธิพงศ์ วุฒิชาติ ... 240.- เหลือ 50.-

โค้ชวิิถีพุทธ โดย ราช รามัญ ... 170.- เหลือ 136.-
ไม่รวยก็สุขได้ ... โดย พระไพศาล วิสาโล ... 55.- เหลือ 44.-
สิ่งสุดท้ายที่คนตายอยากบอก โดย จี๊ดจ๊าด ... 150.- เหลือ 120.-

(ร้านหนังสือประจำลดราคามากมาย โดยเฉพาะพจนานุกรมของราชบัณฑิตสถาน)

เขียน 09 Apr 2017 @ 22:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #ราชบัณฑิตยสถาน#หนังสือลดราคาความเห็น (0)