อนุทิน 151350 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๐๗ |

“นิยาม"

อนุทิน หมายถึง การเขียนตัวอักษร ข้อความ ประโยคสั้น ๆ
ไม่ติดความรู้สึกจาก Social Media ประเภทอื่นมาใช้
เพราะมีวัตถุประสงค์ที่ต่างกันจาก Social Media ประเภทนั้น ๆ

บันทึก หมายถึง การเขียนตัวอักษระ ข้อความ ประโยคยาว ๆ
มีสื่อลักษณะอื่นประกอบได้ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ แผนผัง
คลิปวีดิโอ เป็นต้น ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ายบทความ
ที่เป็นทางการ หรือไม่เป็นทางการก็ได้

บล็อก หมายถึง กลุ่มเรื่องราวที่น่าสนใจส่วนตัวของผู้เขียนบันทึก
สำหรับการแยกแยะกลุ่มรื่องราวให้ง่ายมากขึ้น
เพราะผู้เขียนบันทึกแต่ละคนย่อมความชื่นชอบแตกต่างกันไป

เขียน 08 Apr 2017 @ 21:37 () แก้ไข 08 Apr 2017 @ 21:38, ()

คำสำคัญ (Tags) #บันทึก#อนุทินความเห็น (2)

คนที่เขียนอนุทินยาวๆ แปลว่า เขาชอบเขียนบันทึกมังคะ

เขียนเมื่อ 

555