อนุทิน 151348 - คนถางทาง

การทำวิ- ปัสนา สมาธิ

จิตต้องดิ่ง มีสติ ที่มุ่งมั่น

เจิดแสงจ้า ฝ่ากิเลส สาระพัน

เพื่อให้มัน หลุดพ้น จนนิพพาน

---คนถางทาง....เม.ย. ๖๐

เขียน 08 Apr 2017 @ 17:20 ()

คำสำคัญ (Tags) #การทำสมาธิความเห็น (0)