อนุทิน 151347 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

สัปดาห์ที่ผ่านมา (3-7 เมษายน 2560)

1 จัดทำ flow การขอรับคำปรึกษา ส่งออกให้กลุ่มพยาบาลเฉพาะทาง,APN, CoP จัดทำขั้นตอนการรับคำปรึกษา รอตามงานเพื่อประกาศใช้

2 สรุปงบประมาณ Research gr R2R ปีที่ 3 ส่ง 7 เมษายน 2560

3 หาข้อมูล หลักเกณฑ์การยื่นสอบ APN ส่งให้พยาบาล

4 สรุปผลงานของคุณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ส่งเพื่อปรับ SAR

5 เขียนรายงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการนำผลวิจัยไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยเคมีบำบัด

6 แก้ไขการขอจริยธรรม RU น้ำผึ้ง

เขียน 08 Apr 2017 @ 14:47 () แก้ไข 08 Apr 2017 @ 14:48, ()

คำสำคัญ (Tags) #km#r2r#apn#ru#rgความเห็น (0)