อนุทิน 151332 - ศรีกรม

-วันนี้มาทำงานตามปกติ

- 5 เม.ย.ไปร่วมพิธีทักษิณานุปทานอดีตบรรพอัยการ ณ อาคารหลักเมือง

- 4 เม.ย.ประชุมคณะกรรมการตรวจรับการจ้างโครงการที่ปรึกษาฯ เพื่อพิจารณาการขอขยายระยะเวลาส่งมอบงานงวดที่ 4

- ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ตามโครงการคุณภาพชีวิตฯของสนง.

- ตรวจรับงานงวดที่ 3 ของโครงการที่ปรึกษาฯ

- คติประจำวัน..มีแผนแต่ทำไม่ได้ ก็ไร้ประโยชน์...

เขียน 07 Apr 2017 @ 12:40 ()

คำสำคัญ (Tags) #กิจกรรมรายวันความเห็น (0)