อนุทิน 151324 - ถวิล

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

คนที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน

ดร. ถวิล อรัญเวศ
รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

คนที่จะเป็นผู้บริหารโรงเรียน

คนที่จะเป็นผู้บริหาร จะขาดเสียมิได้

คือความเป็นผู้นำทางวิชาการ

เพราะเหตุไร ?

เพราะผู้บริหารโรงเรียนเปรียบเสมือนตัวจักร

ที่จะนำโรงเรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลง

ในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์

และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน

จำเป็นต้องมีเข็มทิศหรือทิศทางเพื่อให้

บรรลุเป้าหมายตามที่ได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้
เขียน 06 Apr 2017 @ 14:59 ()

คำสำคัญ (Tags) #ผู้บริหารโรงเรียนความเห็น (0)