อนุทิน 151320 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๒๐๔ |

“ไม่มีเวลาส่วนพระองค์เลย"


สมเด็จพระเทพฯ ตรัสไว้ว่า "... พระองค์จะแทบไม่มีเวลาส่วนพระองค์เลย เพราะต้องอุทิศกำลังพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกพื้นที่ทั่วทุกหนทุกแห่ง ..."

เขียน 06 Apr 2017 @ 13:03 ()

คำสำคัญ (Tags) #สมเด็จพระเทพฯ#ในหลวงรัชกาลที่ ๙ความเห็น (0)