อนุทิน 151313 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๑๙๙ |

“โฉมหน้าสตรีถ้ำลอดในไทยเมื่อ ๑๓,๖๐๐ ปีก่อน"


ผู้หญิงรายนี้คาดว่าคือ
บรรพบุรุษของประชากรในอุษาคเนย์ https://goo.gl/Dvgsid (ไทย)
มีการประมาณการด้วยการสร้างใบหน้าสตรีถ้ำลอด
ตำบลถ้ำลอด อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน
https://goo.gl/gduAhT (ไทย)
ภาคเหนือของประเทศไทย
ในอดีตเธอมาอยู่อาศัยในบริเวณนี้ช่วง ๑๓,๖๐๐ ปีที่แล้วมา
ซึ่งอยู่ในยุคไพลสโตซีน Pleistocene https://goo.gl/ZMMFk5
ผู้หญิงรายนี้คาดว่ามีอายุระหว่าง ๒๕ - ๓๕ ปี
และสูงระหว่าง ๑.๔๘ ถึง ๑.๕๖ เมตร

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : https://pantip.com/topic/36308290

เขียน 06 Apr 2017 @ 12:43 ()

คำสำคัญ (Tags) #อุษาคเนย์#คนยุคโบราณความเห็น (0)