อนุทิน 151299 - Orradee

Orradee
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้คุยทำความเข้าใจกันระหว่างวิชาชีพ

เรื่องราวเริ่มต้นจากความขัดแย้งความไม่เข้าใจในการทำงานระหว่างวิชาชีพ

ความกังวลถึงบรรยากาศในการคุยที่อาจนำไปสู่ความขัดแย้งที่มากขึ้น กลับกลายเป็นบรรยากาศแห่งการเรียนรู้การพยามทำความเข้าใจความคิดความรู้สึกของอีกฝ่ายที่แสดงออกมาเป็นพฤติกรรม

เราเห็นพ้องต้องกันว่าการทะเลาะเบาะแว้งไม่ได้ช่วยทำให้การทำงานดีขึ้นแต่การเรียนรู้การทำงานร่วมกันและจะทำให้องค์กรของเราสามารถได้เดินทางไปในทิศทางที่เหมาะสมมากกว่า การขาดการสื่อสารเป็นปัญหาที่พบบ่อย เราพบว่า บางครั้งความเงียบไม่สื่อสารของคนๆหนึ่งที่เราเห็นจากภายนอก แต่ที่จริงแล้วภายในของคนๆนั้นอาจกำลังสั่นสะเทือนสับสนกับความรู้สึกความคิดในการเผชิญปัญหา แต่กลับถูกคนภายนอกมองว่าเป็นความละเลยเป็นการไม่ใส่ใจ

เมื่อแต่ละฝ่ายเข้าใจความรู้สึกความกังวลของแต่ละฝ่ายจึงนำไปสู่การหาแนวทางในการร่วมมือกันในการช่วยเหลือ

บรรยากาศเหล่านี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือและความความมุ่งมั่นที่จะจะให้องค์กรของเรามีความเข้าใจกันมากยิ่งขึ้น

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ทำให้วันนี้ได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการประสานรอยร้าวในองค์กรให้กลายเป็บรรยากาศที่อบอุ่นและจริงใจ

เขียน 04 Apr 2017 @ 23:06 ()


ความเห็น (0)