อนุทิน 151281 - prayat duangmala

วันจันทร์กับจากเลย มานั่งทำงานคนเดียว..แต่ก็มีช่างที่ซ่อมแซมอาคารเรียน วันนี้ใส่หน้าต่างห้องเรียน..และไสไม้พื้น..หน้าระเบียงอาคารเรียน..

เขียน 03 Apr 2017 @ 12:49 ()

คำสำคัญ (Tags) #วันจันทร์#ทำงานความเห็น (0)