อนุทิน 151279 - tuknarak

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ได้รับมอบหมายจาก ผอ.ให้มาประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียน เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่ได้มาประชุมในสถานที่จริงความเห็น (0)