อนุทิน 151273 - ต้นโมกข์

English Proverb คำพังเพยภาษาอังกฤษ

Beggars can’t be choosers = พวกขอทานไม่ใช่เป็นผู้เลือกเสมอไป!

แปลเป็นไทยได้ว่า หากคุณขอความช่วยเหลือจากใครแล้ว จงรับเอาสิ่งของนั้นมาเถิด!

เขียน 02 Apr 2017 @ 18:45 ()


ความเห็น (0)