อนุทิน 151232 - นาย ศราวุธ จ้อน อยู่เกษม

ประกาศ เพื่อโปรดทราบ

แจ้งกำหนดการ ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำจังหวัดตราด ครั้งที่ 10 /2560 ร่วมกับจังหวัดเคลื่อนที่

วันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดแหลมอวน บ้านแหลมอวน หมู่ที่ 4 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด

ขอเชิญ หน่วยราชการร่วมนำงานบริการออกให้บริการประชาชน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว มาใช้บริการได้ฟรีความเห็น (0)