อนุทิน 151211 - อาจารย์ต้น

English Proverb คำพังเพยภาษาอังกฤษ

There is no such thing as a free lunch = ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอก อาหารเที่ยงก็มีราคาเสมอ

แปลเป็นไทยจะแปลว่า สิ่งของที่ดูเหมือนฟรีนั้นต้องมีราคาค่างวดเสมอ หรือมีนัยยะในการให้ของฟรีอยู่บางสิ่ง

เขียน 29 Mar 2017 @ 05:42 ()


ความเห็น (0)