อนุทิน 151203 - Suppakit (Jarkkrit) Nillapan

การเสียสละ คือ การแบ่งปัน

ที่ทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีขั้นสูง
ซึ่งไม่ต้องอะไรมากมายรู้ได้ตัวเอง
แถวได้รู้ว่าอีกด้านที่เห็นว่าเป็นสิ่งที่
เรียกว่าความเป็น"ฅน"ส่วนในหัวใจคน
จะมีมากจะมีน้อยอยู่ที่ตัวของเค้านั้นแระ

เขียน 28 Mar 2017 @ 14:48 ()

คำสำคัญ (Tags) #คนกิจกรรมความเห็น (0)