อนุทิน 151200 - ต้นโมกข์

English Proverb สุภาษิตภาษาอังกฤษ

What goes around, comes around = กงเกวียนกําเกวียน

แปลเป็นไทยได้ว่า เมื่อคนทำสิ่งใดไว้ ไม่ว่าดีหรือเลว ต้องได้รับผลจากกรรมอันนั้น

เขียน 28 Mar 2017 @ 13:26 ()


ความเห็น (0)