อนุทิน 151198 - tuknarak

tuknarak
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ตารางงานมาเพี้ยบค่ะ ปิดเทอมต้นเมษายน ไปอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างทักษะและการดูแลช่วยเหลือเด็กพิเศษในโรงเรียน ผู้เขียนตั้งใจจะกลับ ตจว. แต่ถ้าผู้บริหารท่านเล็งเห็นความสำคัญและความสามารถที่จะช่วยงานในส่วนนี้ก็ยินดีค่ะ แต่ตอนนี้ขอสรุปโครงการก่อนค่ะ happy ba ค่ะความเห็น (0)