อนุทิน 151188 - อาจารย์ต้น

ศาลยุคใหม่ ศาลนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย เราควรให้ความระวังในการใช้ศาลนี้!

#freePai and the lèse majesté suspect !

............

เขียน 26 Mar 2017 @ 18:46 ()


ความเห็น (0)