อนุทิน 151169 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๑๗๔ |

“ความเข้มแข็ง"

ความเป็นครูต้องใช้ความเข้มแข็งมาก
เพราะการสอนใด ๆ ย่อมมีผลกระทบ
ต่อความคิดของผู้เรียนหลายคนในห้องเรียนนั้น ๆ เสมอ
บางคนไม่เห็นด้วย บางคนก็ไม่อยากทำ
บางคนแค่อยากจะทำอะไรตามใจตัวเอง
โดยไม่ได้พิจารณาว่า มาเรียนหนังสือไปเพื่ออะไร
นอกจากใบประกาศ หรือ ใบปริญญาเท่านั้น

เชียงใหม่ (ยามสอนเสร็จ)
๒๕ มี.ค.๖๐

เขียน 25 Mar 2017 @ 15:36 ()

คำสำคัญ (Tags) #ความเข้มแข็งความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นคุณครูยิ่งต้องเข้มแข็งมาก ๆ ต่อไป ยิ่งครูของครู ภาวะผู้นำของคนเป็นครู เชื่อมั่นในตนเอง โดยเฉพาะแนวทางที่เชื่อว่าดี

เฉพาะอย่างยิ่งครูแปลก ๆ แถวนี้ ๕ ๕ ๕