อนุทิน 151140 - ณรงค์วรรษ บุญมา

ชีวิตกับงาน...สำคัญหนอ

"งานให้ชีวิต หรือว่า ชีวิตต้องมีงาน

งานสะท้อนชีวิต หรือว่า ชีวิตสะท้อนงาน

งานเป็นฐานของชีวิต หรือว่า ชีวิตเอางานมาเป็นฐาน

งานให้ทุกอย่างที่ชีวิตอยากมี หรือว่า ชีวิตมีงานเพราะอยากได้ทุกอย่าง

งานสำคัญเพราะชีวิตอยากมี หรือว่า ชีวิตสำคัญที่มีงาน

ชีวิตที่ขาดงาน ก็ไม่ต่างจากคนที่ขาดลมหายใจ"


ณรงค์วรรษ บุญมา (เกิด)

22 มีนาคม 2560ความเห็น (0)