อนุทิน 151123 - JJ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ติดตามผลการดำเนินงาน การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


หนทางที่ยาวนาน


อยู่ที่ว่าจะเก็บเกี่ยวความงดงาม ของการ ถอดบทเรียน นำมา เพียร เรียนรู้ได้อย่างไร


เติมพลังกาย พลังความคิด และ พลังแห่งการพัฒนา


ความงามจะบังเกิด จากภายใน

@โรงทาน(อาหาร)SSRUความเห็น (0)