อนุทิน 151112 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

English Proverb = คำพังเพยภาษาอังกฤษ

Don't bite the hand that feeds you. = จงอย่าเนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณ

  เขียน:  

ความเห็น (0)