อนุทิน 151112 - ต้นโมกข์

English Proverb = คำพังเพยภาษาอังกฤษ

Don't bite the hand that feeds you. = จงอย่าเนรคุณคนที่เคยช่วยเหลือคุณ

เขียน 20 Mar 2017 @ 18:35 ()


ความเห็น (0)