อนุทิน 151098 - อาจารย์ต้น

English Proverb = สุภาษิตภาษาอังกฤษ

If you won't beat them, join them. หากคุณเอาชนะไม่ได้ จงร่วมมือกับพวกเขาเถอะ แปลว่า หากคุณเปลี่ยนพฤติกรรมของใครก็ไม่ได้ จงปรับตนเองเถอะ

เขียน 19 Mar 2017 @ 18:39 ()


ความเห็น (0)