อนุทิน 151089 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๘๑๕๗ |

"อย่ารอ..."

อย่ารอให้สูญเสียไปเสียก่อน
จึงจะจำคำเตือนของคนอื่น

อย่ารอให้แยกทางกันเสียก่อน
จึงค่อยมาเสียใจอยากถนอมสัมพันธ์ไว้

อย่ารอให้ถูกคนอื่นตำหนิเสียก่อน
จึงค่อยมารู้ตัวว่าทำผิด

อย่ารอให้ถูกทิ้งเสียไปเสียก่อน
แล้วจึงรู้ว่าเพื่อนคนนี้มีความจริงใจ

อย่ารอให้ถูกรักเสียก่อน
จึงรู้ที่จะรักผู้อื่นตอบ

อย่ารอให้มีตำแหน่งเสียก่อน
จึงค่อยขยันรับผิดชอบในหน้าที่

อย่ารอให้คนอื่นชื่นชมเสียก่อน
จึงค่อยมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

อย่ารอให้มั่งมีล้นฟ้าเสียก่อน
จึงค่อยตระเตรียมช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่า

อย่ารอให้เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลเสียก่อน
จึงตระหนักถึงความเปราะบางของชีวิต

อย่ารอให้ลมหายใกล้สิ้นเสียก่อน
จึงค่อยมารักและอยากมีชีวิตอยู่ต่อ

เราพลาดมาเท่าไหร่แล้วกับคำว่ารอ...

#นุสนธิ์บุคส์

เขียน 19 Mar 2017 @ 00:27 ()

คำสำคัญ (Tags) #อย่ารอ#นุสนธิ์บุคส์ความเห็น (2)

ไม่รอชื่นชมความสวยงามของปลายทางเพียงเดียว....หากเพราะว่าระหว่างทางเดินมักสวยงามเสมอ...

เขียนเมื่อ 

ทำได้ทำเลยดีที่สุด..นะครับอาจารย์...อย่าก็คงไม่รักษาโอกาส