อนุทิน 151083 - ณรงค์วรรษ บุญมา

ความรู้ที่จำเป็น

"เราไม่รู้ดอกว่า คนที่มองเรา เขามองเราเพราะอะไร

เราไม่รู้ดอกว่า คนที่เห็นเรา เขาเห็นตัวตนแท้จริงของเราหรือไม่

เราไม่รู้ดอกว่า คนเหล่านั้น เมื่อเห็นแล้วเขาคิดอะไรกับเรา

ความจริงความรู้เหล่านั้น อาจไม่จำเป็นต้องรู้เลย

แต่สิ่งที่เราจำเป็นต้องรู้คือ "การรู้จักตนเอง"


ณรงค์วรรษ บุญมา (เกิด)

18 มีนาคม 2560


เขียน 18 Mar 2017 @ 20:28 () แก้ไข 23 May 2017 @ 10:42, ()

คำสำคัญ (Tags) #การรู้จักตัวเอง#ความรู้ที่จำเป็นความเห็น (0)