อนุทิน 151081 - คนถางทาง

ทุกเวลา เข็มนาที กระดิกไป
ชีวิตก็ เลื่อนไหล ไปเอื่อยเอื่อย
เดินเส้นทาง ชีวิต ไปเรื่อยเรื่อย
ไม่รู้เหนื่อย จนกว่า ชีวาวาย

---คนถางทาง ประพันธ์ ...มีค. ๖๐

ปล..จู่ๆ ก็คิดกลอนนี้ขึ้นมาโดยไม่มีปี่ขลุ่ย ยกเว้นเสียงนกร้องและฝนตกริมหน้าต่าง ชายป่ากระมัง

เขียน 18 Mar 2017 @ 18:41 ()

คำสำคัญ (Tags) #การกระดิกไหลของชีวิตความเห็น (0)